ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA NA KVALITETU PARKING USLUGE

 

Sukladno čl.10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) korisnici svoje reklamacije mogu podnijeti putem pošte na adresu: 

FONTIK d.o.o.

Trg Marka Miličića 9

21450 Hvar

Putem e-pošte na: operativa@fontik.hr

ili osobno u prostorijama ureda Fontik d.o.o.