CJENIK PARKIRANJA

PARKIRALIŠTE     CIJENA 1h (€/Kn)         24h (€/Kn)

PARKING 1                  1,30/9,79                13,00/97,95

PARKING 2                  1,00/7,53                10,00/75,35

PARKING 3                  0,60/4,52                  5,00/37,67

VENERANDA                0,60/4,52                  5,00/37,67

PARKING "HVAR"        1,30/9,79                13,00/97,95

Fotografije

20200718_18020020200718_18042520200718_180607 – kopijaparking 4_1