OBAVLJANJE TAXI DJELATNOSTI NA PARKIRALIŠTU TRŽNICA ZA 2022. GODINU

31.01.2022. 10:56

Sukladno čl.4.st.2.i čl.10.st.2. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta Fontik d.o.o. kao Isporučitelj usluge utvrđuje i donosi slijedeće uvjete za izdavanje pretplatničkih kartica na parkiralištu Tržnica za obavljanje usluge Taxi prijevoza:

 

- Licenca za obavljanje taxi djelatnosti

- Ažurna evidencija vozila

- Dozvola za obavljanje taxi usluga na području grada Hvara

- Potvrda o neprekidnom prebivalištu na području grada Hvara posljednjih pet (5) godina za fizičke osobe obrtnike ili odgovorne osobe u pravnim subjektima

- Potvrda da se protiv fizičke osobe obrtnika / odgovorne osobe u pravnim subjektima ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci )

- Potvrda o nepostojanju dugovanja prema Gradu Hvaru, tvrkama u vlasništvu Grada, te Turističkoj zajednici Grada Hvara

S fizičkim i pravnim osobama koje udovoljavaju navedenim uvjetima biti će sklopljeni ugovori do kraja tekuće kalendarske godine, uz jednokratnu naknadu od 3.000,00 kuna po vozilu. Fizička/pravna osoba ima pravo koristiti najviše  2 ( dva ) vozila / kartice.