OBAVIJEST O IZMJENAMA CIJENA I VRSTA PRETPLATE

21.02.2022. 13:07

Od 01.03.2022. mjenjaju se cijene i uvjeti pretplate za korisnike s prebivalištem na

području Grada Hvara. Izmjena se odnosi  na sva parkirališta kojima upravlja Fontik d.o.o.

 

1. Cijena prepaid tarife:

- Dolac 1............................................... 4,00 kn / sat

- Dolac 2 .............................................. 2,00 kn / sat

- Dolac 3 .............................................. 1,00 kn / sat

2. Ukidaju se mjesečne pretplate, građani s prebivalištem na području Grada Hvara mogu koristiti              polugodišnju i godišnju pretplatu.

3. Na parkiralištu Dolac 1 godišnju pretplatu mogu imati isključivo stanari s prebivalištem na                      području stare gradske jezgre, koji nemaju kolnio pristup svojim kućama. Ostali građani mogu              koristiti samo polugodišnju pretplatu u periodu od 15.10. – 15.04.

4. Godišnja pretplata uključuje i korištenje parkirališta „Šumica“ – potrebna prethodna                              registracija  vozila u sustav.