CJENIK PARKIRANJA

PARKIRALIŠTE             CIJENA SATA (Kn)     DNEVNA KARTA (Kn)

PARKING 1                          10,00                            100,00

PARKING 2                            8,00                              80,00

PARKING 3                            5,00                              40,00

PARKING 4                            5,00                              50,00

 

Fotografije

20200718_18020020200718_18042520200718_180607 – kopijaparking 4_1