CJENIK PARKIRANJA

PARKIRALIŠTE     CIJENA 1h (Kn/€)            24h (Kn/€)

PARKING 1                   10,00/1,33                100,00/13,27

PARKING 2                     8,00/1,06                  80,00/10,62

PARKING 3                     5,00/0,66                  40,00/5,31

PARKING 4                     5,00/0,66                  50,00/6,64

 

Fotografije

20200718_18020020200718_18042520200718_180607 – kopijaparking 4_1